Đùi cừu không xương – kg

390.000 

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257