Vai cừu có xương – kg

290.000 

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257