Thăn Ngoại Bò Đan Mạch

Liên hệ

Nguồn gốc: USA/AUS

Bảo quản: Đông lạnh

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257