Nạc vai heo

120.000  93.000 

Nguồn gốc: EU

Bảo quản: Đông lạnh

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257