Bắp cừu còn xương ĐL NZ Taylor Preston – kg

180.000 

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257