Lõi vai bò Mỹ – Top blade USA (kg)

345.000 

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257