Chả lụa bì ớt xiêm xanh 200 Gr

20.000 

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257