CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG/ĐỎ

Liên hệ

Cá trích ép trứng có tên tiếng Nhật là: KANZUNOKO NISHIN, là một món cá sống sashimi. Cá trích ép trứng có 3 loại là cá trích vàng (vị tự nhiên), cá trích đỏ (vị gừng hồng muối), cá trích xanh (vị mù tạt).

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257