Đầu cá Hồi

Liên hệ

  • Nguồn gốc: NORWAY/EU
  • Bảo quản: Đông lạnh
Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257