Dẻ sườn bò không xương

250.000  240.000 

  • Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ ≤ -18⁰C.
  • Sử dụng trong thời hạn 3 ngày khi chuyển sang bảo quản ở nhiệt độ 0⁰C tới 5⁰C
Liên hệ đặt hàng 0834 149 257