Nạc lưng bò có xương

Mã: 00040 Danh mục: , Từ khóa: