Cá Ngừ Đông lạnh (Malaysia/Trung Quốc)

Liên hệ

Nguồn gốc: Malaysia/Trung Quốc

Bảo quản: Đông lạnh

Liên hệ đặt hàng 0834 149 257
0834 149 257