Bò xay

  • Nguồn gốc: USA/AUS
  • Bảo quản: Đông lạnh
Danh mục: Từ khóa: