Sản phẩm mới

Sản phẩm Tasany

Xúc xích heo (Pork Sausage)

Sản phẩm Tasany

Salami Pizza (Xúc xích khô)

Thịt bò

Bò xay

Sản phẩm bán chạy

Khoai tây Aviko

Khoai tây bánh tam giác

Khoai tây Aviko

Khoai tây bằm bi

Thịt

Gàu bò

Thịt

Gàu bò

Thịt

Thăn nội

Sản phẩm khuyến mãi

Khoai tây Aviko

Khoai tây bánh tam giác

Khoai tây Aviko

Khoai tây bằm bi

Thịt

Gàu bò

Khoai tây Aviko

Khoai tây bánh Chorrus

Khoai tây Aviko

Khoai tây nghiền

Thịt

Thăn nội

Tin Tức

hệ thống trên toàn quốc

Đối Tác